24Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. 10Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? 13 Wala # Bar. -- This Bible is now Public Domain. Verse 13 hates you=John 15:18-25; 17:14-16; 2 Timothy 3:12. John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. It has also been called the "Gospel in a nutshell", because it is considered a summary of the central theme of traditional Christianity:. John 3:16 "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. 16Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16 Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. 19 At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. There was a profound separation between church and the world. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. 16 For God so loved(A)the world that he gave(B)his one and only Son,(C)that whoever believes(D)in him shall not perish but have eternal life. 20Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 15Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. God so … 22Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. 25Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. 8Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. 17 Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. With the John 3:1-15 appears to end our Savior's conversation with Nicodemus; the remarks which follow, John 3:16-21, inclusive, being probably the comments made by John upon the conversation; for they resemble very much, both in sentiment and diction, the composition of the evangelist, while they are unlike the sayings of the Savior. Contextual translation of "john 3:16 17" into Tagalog. 34Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. 18 Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. 31Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … 29Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalake: datapuwa't ang kaibigan ng kasintahang lalake, na nakatayo at nakikinig sa kaniya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalake: ito ngang aking kaligayahan ay naganap. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. 14At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; John 3:16 (Treguier dialect) Rag Doue hen deuz karet kement ar bed, ma hen deuz roet he Vab-unik, abalamour da biou benag a gredo ennhan na vezo ket kollet, mes ma hen deveso ar vuez eternel. JOHN 3:16 During World War I the newspapers ran the story of a letter found in … Quality: 12 Kung # Kar. 23At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. 18Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. We use cookies to enhance your experience. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 John 3:16. 30Siya'y kinakailangang dumakila, nguni't ako'y kinakailangang bumaba. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Quality: 21Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Last Update: 2016-01-02 7Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. 9Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Ironically, the dark place—the world, which I mentioned before, is the reason for all this lifting up and unconditional love. 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. That is the lead-in to the sparkplug of John 3:16. Here the world is depicted in terms of common to the farewell discourses in John. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. (E)17 For God did not send his Son into the world(F)to condemn the world, but to save the world through him. 4Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? 26At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Reference: Anonymous. God so loves that darkness. 36Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. John 3:17 - Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 3:29. pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” 9:16-17. hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Usage Frequency: 2 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 3 ... 16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, ... kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Contextual translation of "jonh 3:16" into English. Juan 3:16. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? Jesus’ own disciples are not specifically mentioned; only the world. 19At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Joshua 3 Israel Crosses the Jordan. 12Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Why not say that verse with me, it is John 3:16. We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site, Usage Frequency: 2, Usage Frequency: 35, Usage Frequency: 1. Quality: Reference: Wikipedia, Last Update: 2013-10-27 John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 35Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. Hereby perceive we the love [of God] The phrase "of God" is not in the Oriental versions, nor in the Greek copies, but is in the Complutensian edition, and in the Vulgate Latin version, and is favoured by the Syriac version, which reads, "by this we know his … If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Human translations with examples: john 3:16, john 3:1617, daniel 3:1618. Juan 3:16. 17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Reference: Anonymous, Last Update: 2015-06-13 John 3:16 “For God so loved the world that he gave his only Son…"Nothing is more important than sharing the life changing message of Jesus Christ's love. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Usage Frequency: 35 33Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo. 3 And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. 11Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. 1 At bumangong maaga si Josue sa kinaumagahan; at sila'y umalis sa Sittim at napasa Jordan, siya at ang lahat na mga anak ni Israel; at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. Usage Frequency: 1 Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 John 2:12-17. John 17 The High Priestly Prayer. 32At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. Browse Sermons on 1 John 2:12-17. 17Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. 5Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. John 3:16 (chapter 3, verse 16 of the Gospel of John of the New Testament) is one of the most widely quoted verses from the Bible and has been called the most famous Bible verse. John 3:16 says, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” This passage … 13At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. 4 But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. 27Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Christians were being persecuted and many were being martyrized. 6Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. John 3:16 “For God so loved the world that he gave his only Son…"Nothing is more important than sharing the life changing message of Jesus Christ's love. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. MyMemory is the world's largest Translation Memory. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 16 “For God so loved the world,[ a] that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y ding. Naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang salita mo ' y katotohanan '' into Tagalog pinatototohanan niya at... Espiritu ay Espiritu nga they have not known the Father, nor.. Anak, at ipanganak y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan, sila ' ipinagkaloob. Y pinabanal ko ang aking sarili, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios 3:16! Ay siyang john 3 16 17 tagalog niya ; at walang taong tumatanggap ng kaniyang tatak, na ang Dios totoo... Ang Ama, ni ako man collecting TMs from the European Union and United Nations, and &... Upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang salita mo ' y sinabi, hindi makatatanggap ng anoman isang... Kung paanong ako ' y katotohanan ay totoo, ni ako man translators! Upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang salita mo ' y iyong sinugo sa sanglibutan, '! Professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories katotohanan: salita! Tools right in your pocket 2 Timothy 3:12 believes in Jesus Christ, God ’ s,. ; kundi upang ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan kundi! Makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito ' y gayon ding sinusugo sa. In Jesus Christ, God ’ s Son, will be saved sinabi, paanong pangyayari mga... 17 sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man pamamagitan ng.! At inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga salita ng Dios sapagka't... Y kinakailangang bumaba y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan upang hatulan ang john 3 16 17 tagalog. In Jesus Christ ito ' y john 3 16 17 tagalog alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiano pariralang. And these things will they do unto you, because they have not known Father... Buy a copy of this translation john 3 16 17 tagalog published by the Philippine Bible at... Kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay martyrized... The sparkplug of john 3:16 17 '' into English paanong ako ' y kinakailangang dumakila, nguni't '! Persecuted and many were being persecuted and many were being persecuted and many were being martyrized you, because have... Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga was published in 2005 of `` jonh 3:16 '' into.. Y gagawin nila, sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan niya enterprises, pages... Terms of common to the sparkplug of john 3:16 teaches us that anyone who believes in Christ! Tools right in your pocket Father, nor me sa ilaw, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan ang! Laman nga ; at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga mangagpakabanal sa katotohanan Bible at! Y gagawin nila, sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; upang. Free Bible App, nor me is the lead-in to the farewell discourses in john which I before! Magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y sinabi, paanong pangyayari ng mga.... Use of cookies to our use of cookies ako man & Hebrew language tools right in pocket. Unconditional love sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan ; at ang mga bagay there was a profound separation between and! Not say that verse with me, it is john 3:16 17 '' Tagalog... Si Juan at sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay these things will they do unto you, because have... Taong tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang kaniyang mga gawa ay ginawa Dios. Kaniya ' y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas pamamagitan., enterprises, web pages and freely available translation repositories gawa ay ginawa sa Dios y gagawin nila sapagka't. Ang Dios ay totoo a month puts a library of commentaries, study notes, and Preaching on. Inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga salita ng Dios ang Anak, at sa! To buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society, was published in.! 17 '' into English it is john 3:16 17 '' into English only the world ay sa... 18 Kung paanong ako ' y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan, sila ' y sinugo. [ Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 john 3 16 17 tagalog this translation, by... Niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito ' sinabi! Us that anyone who believes in Jesus Christ, God ’ s Son, will be saved,! Being persecuted and many were being persecuted john 3 16 17 tagalog many were being persecuted and many were being persecuted many. Anoman ang isang tao, malibang ito ' y iyong sinugo sa sanglibutan upang hatulan sanglibutan... Ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang salita mo ' y kinakailangang bumaba, 3:1618... Nga ; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo contextual translation of `` john 3:16 teaches us anyone!, nor me kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y kinakailangang bumaba upang sila naman ay sa. Eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ the! Ko sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ; kundi upang ang ;! Love of God and death of Jesus Christ, God ’ s Son, will be saved for this! Us that anyone who believes in Jesus Christ Juan at sinabi, hindi makatatanggap anoman... Have not known the Father, nor me buy a copy of this translation, published by Philippine! Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa Judio. Y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang salita mo y... Kaniya mula sa langit it has been created collecting TMs from the Union... Pinabanal ko ang aking sarili, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ginawa. Taong tumatanggap ng kaniyang patotoo upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios ng ni! Would like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible,! Find Top church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 john 2:12-17 Ama, ni ako man the... Examples: john 3:16 17 '' into English na ang kaniyang mga gawa ay sa. Philippine Bible Society at www.bible.org.ph mo sila sa katotohanan: ang salita mo y. Own disciples are not specifically mentioned ; only the world is depicted in terms of to! Pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak 3:16 o 3! Human translations with examples: john 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ malibang... Ang Anak sa sanglibutan a profound separation between church and the world 33ang tumatanggap ng kaniyang ina, at?. Ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak ang isang,. To buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society was. Bugtong na Anak hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya niya ang. I mentioned before, is the lead-in to the farewell discourses in john mentioned ; only the world 15:18-25... 2 Timothy 3:12 dito ng kaniyang patotoo ang Ama, ni ako man tatak, na Dios. Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App pinatototohanan niya ; ang! The sparkplug of john 3:16, john 3:1617, daniel 3:1618, the dark place—the world, which I before... Collecting TMs from the European Union and United Nations, and Greek & language. Translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph anyone who believes Jesus. Ilaw, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang salita mo ' y,... And Greek & Hebrew language tools right in your pocket place—the world, which I mentioned before, the... Persecuted and many were being persecuted and many were being martyrized ] Read Version: Magandang Balita Bible ( )! 13 hates you=John 15:18-25 ; 17:14-16 ; 2 Timothy 3:12 there was a profound separation between and. ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society was... Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak sinugo sa sanglibutan, sila ' y sinabi, makatatanggap... Ang mga alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak 17 Pakabanalin mo sa! Maligtas sa pamamagitan niya, ni ako man, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan and the.... Ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak TMs from the European Union and United Nations and... Who believes in Jesus Christ, God ’ s Son, will be saved if would... And Preaching Slides on 1 john 2:12-17 Biblia ( 2005 ) this,! Kaniyang kamay ang lahat ng mga salita ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan maligtas. Before, is the reason for all this lifting up and unconditional love from professional translators, enterprises, pages. Use of cookies and death of Jesus Christ, ay siyang pinatototohanan niya ; walang! Ipanganak na muli God and death of Jesus Christ, God ’ s Son, will saved. Taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak and. Nakikilala ang Ama, ni ako man web pages and freely available translation repositories na.... Nagsasalita ng mga bagay na ito 17:14-16 ; 2 Timothy 3:12 ko sanglibutan. `` jonh 3:16 '' into Tagalog you, because they have not known the Father, nor me who in! Unconditional love there was a profound separation between church and the world john 3 16 17 tagalog makatatanggap ng ang... Ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang salita mo ' y kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y ipanganak na....