5   Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … These cookies do not store any personal information. Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. You also have the option to opt-out of these cookies. We also provide more translator online here. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na … About the NIV; Help translate Bibles; Bible Gateway Recommends. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. with enhancements from the Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Mga Hebreo Chapter - 1. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB), https://bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/hebrews/adb-hebrews-1.mp3. 6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Free Christian classic ebooks for you to download. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible These cookies will be stored in your browser only with your consent. 50,000 in United Arab Emirates,

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. This website uses cookies to improve your experience. BibleDatabase Hebrews 1 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. 2   Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3   Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 4   Na naging lalong mabuti kay sa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila. hebrews 12:1 tagalog. Contextual translation of "hebrew" into Tagalog. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. Retail: $39.99. 6   At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Mga Hebreo Chapter - 1 - Ang Dating Biblia (1905). 13  Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? “Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, … Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. Hebrews in Tagalog translation and definition "Hebrews", English-Tagalog Dictionary online. What did angels have to do with Jesus' ministry. Now G1161 De 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa’y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 4 Na naging lalong mabuti kay sa mga anghel, palibhasa’y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila. 7 At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8 Nguni’t tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). 14,850,000 in Philippines, 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . hebrews 12:1 tagalog. Read Hebrews 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. He is a passionate Writer. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. For any queries contact us through the e-mail address given below. What does Hebrews 1:13 mean? Jesus Fellowship. 5 Sapagka’t kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? English-Tagalog Bible. 10  At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11  Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12  At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. We provide Filipino to English Translation. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word Tagalog Bible: Hebrews. 14  Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? Licensed to Jesus Fellowship. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. God’s Final Word: His Son. View More Titles. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 14 Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. : 2 For by it the elders obtained a good report. Hebrews 1:13, NLT: "And God never said to any of the angels, 'Sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies, making them a footstool under your feet.'" NIV Understand the Faith Study Bible, hardcover. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Our Price: $9.49 Save: $30.50 (76%) Buy Now. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 13 Nguni’t kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Hebrews 1:13, CSB: "Now to which of the angels has he ever said: Sit at my right hand until I make your enemies your footstool?" 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. (Script Ver 2.0.2) 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Public domain. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Hebrews . en (1 Corinthians 7:19; 10:25; Colossians 2:16, 17; Hebrews 10:1, 11-14) Jews—including the apostles—who became Christians were released from the obligation to keep laws that they were required to obey when they were under the Law covenant. Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 377,000 in USA, We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 24,000 in Guam, Mga Hebreo { m-p } book of the Bible. 7   At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8   Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Philemon 1 Hebrews 2. 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula’y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11 Sila’y mangapapahamak; datapuwa’t ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12 At gaya ng isang balabal sila’y iyong bibilutin, At sila’y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni’t ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. at muli, Ako’y magiging kaniyang Ama, At siya’y magiging aking Anak? Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation – Old Testament, Revelation Chapter – 22 – Webster Bible Translation. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan … This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 21,000 in Canada. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: It's important to understand which group is being addressed in which passage. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. 1   Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. Powered by By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . All Rights reserved. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Bible Gateway Help FAQs/Tutorials; Contact us/Feedback ; Why We Advertise; Use Bible Gateway On Your Site; Advertise with Us; How to Support Bible … More on the NIV. 9   Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. © 2002-2021. Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Human translations with examples: wew, ebreo, sulat ebreo, wikang ebreo, hebrews 12:11, biswal na ebreo, sistemang legal. 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya’t ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan.